Je kunt niet kiezen welke lucht je inademt

Steeds meer gemeentes pakken hun verantwoordelijkheid en nemen maatregelen om de luchtkwaliteit in hun stad te verbeteren. Zodat mensen langer leven met minder last van ziektes.  Milieuzones, eventueel als overgang naar zero-emissie zones, en autoluw maatregelen worden steeds vaker ingevoerd. Bij het invoeren komen gemeentes erachter dat dit complexe en langdurige projecten zijn. Blauw Projectmanagement is gespecialiseerd om deze projecten in goede banen te leiden.

Bij het invoeren van een milieuzone of een autoluw maatregel zijn er een aantal overlappende sporen die goed doorlopen moeten worden, met oog voor de onderlinge samenhang. Hierbij vormen de geldende wet- en regelgeving het kader. De sporen hebben betrekking op:

  • Bestuurlijke- en juridische aspecten
  • Omgeving
  • Informatiehuishouding
  • ICT, camera’s en AVG
  • Project- en beheerorganisatie

Per spoor zijn er activiteiten die in een bepaalde volgorde en samenhang uitgevoerd worden, zoals: verkeersbesluit, beleidsregels ontheffingen, communicatieplan, monitoringsplan, handhavingstrategie, bordenplan, aanbestedingen voor oa. ANPR-camera’s, ICT architectuur en applicaties, privacy verklaring en informatiebeveiliging.

Hulp nodig?

Met advies en projectmanagement van Blauw Projectmanagement loopt het proces soepeler om de lucht in uw gemeente schoner en blauwer te krijgen.