Jonathan Kamp

Jonathan is één van de weinige specialisten in Nederland die ervaring heeft met het leiden van luchtkwaliteitsprojecten. Sinds begin 2014 is hij projectmanager van complexe projecten zoals milieuzone Amsterdam en Rotterdam en adviseur voor milieuzone Maastricht.

In Amsterdam is Jonathan gevraagd om zijn expertise (proces en inhoud) om het autoluw project Sloterweg in Amsterdam automatisch te kunnen gaan handhaven met ANPR-camera’s. Ook heeft hij onder andere een bijdrage geleverd aan de projecten Zone Zwaar Verkeer, snorfiets naar de rijbaan. Op dit moment is hij ook bezig met het maken van het landelijke Centrale Loket 1.0 voor Zero Emissie Zones waarbij alle ontheffingen aangevraagd en behandeld gaan worden.

In 2019 is Jonathan gevraagd om weer in Rotterdam projectmanager te zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren voor het autoluw Aanpak Maastunnelcorridor. In deze corridor bevond zich het meest hardnekkige knelpunt voor de luchtkwaliteit. Dit is door dit project opgelost, zie ook de eindevaluatie. Rotterdam voldoet nu helemaal aan de norm voor NO2.

In 2019 heeft Amsterdam gevraagd om de overstap te maken naar Implementatiemanager selectieve toegangscontrole. Dit houdt in dat hij het hele scala van verkeersbesluit, ANPR-camera’s, software (inclusief privacy en informatiebeveiliging) tot aan het inkopen en plaatsen van handhaafbare RVV borden voor diverse projecten dat verkeer wil weren, kan verzorgen.

In 2018 is Jonathan gevraagd om Maastricht te adviseren bij de totstandkoming van het plan van aanpak voor de implementatie- en beheerfase van Milieuzone Binnenstad.

In 2016 is Jonathan gevraagd om naar Amsterdam te komen om daar de uitbreiding van de milieuzones te managen. Inmiddels zijn de milieuzones voor bestelauto’s, taxi’s, autobussen en brom- en snorfietsen ingevoerd en wordt er op gehandhaafd. Hij is voor de rve Verkeer en Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de verkeersbesluiten, plaatsen verkeersborden die conform het Openbare Ministerie leesbaar moeten zijn, inkopen ANPR-camera’s, ontwikkelen ICT-applicaties en het bijbehorende privacy aspect. Als verantwoordelijke voor deze activiteiten houdt hij de bredere scope van dit complexe project voor ogen en legt hij op een proactieve manier verbinding met alle andere onderdelen van dit project zoals de handhaving, communicatie, ontheffingverlening en bezwaar en beroep procedures.

Voor het project milieuzone Rotterdam heeft Jonathan gezorgd dat onderdelen die op het kritieke pad lagen de politieke deadline haalden. Daarnaast heeft Jonathan het bestuurrechtelijke proces verder vormgegeven om buitenlandse voertuigen op de Maasvlakte te beboeten.

In Rotterdam is onder zijn leiding het grootste knelpunt voor de luchtkwaliteit, de ’s-Gravendijkwal, schoner geworden door het vrachtautovrij maken van deze drukke weg. Vanaf het raadsbesluit tot en met het beheer en de onderhoudsfase heeft Jonathan dit complexe en uitdagende project in goede banen geleid en dit ook nog binnen de gestelde deadlines en budget.

Voor meer informatie over de kennis en ervaring van Jonathan, zie zijn LinkedIn profiel of lees dit artikel.

Op